BÖCKER

När kommer Våren ?


”När kommer Våren?” är en verklighetsskildring av Gulli och Erik Larssons långa liv tillsammans. Boken bygger på Eriks dagboksanteckningar vilka han började skriva när han var 73 år. Du får en resumé, av hur Gullis och Eriks vardagsliv gestaltat sig under uppväxten och de aktiva åren i deras i liv.

Därefter fortsätter berättelsen om deras liv genom Eriks tankar och funderingar i sina dagboksanteckningar. Bland annat hur det är att leva 24 timmar om dygnet med sin demenssjuka livskamrat. Mellan dessa dagboksantekningar finns bland annat mina kommentarer och reflektioner.

Olikhetens resurser


Den ger möjlighet att bygga mångkulturella broar, för interkulturell kommunikation. Du får också möjlighet att fundera över den svenska kulturen och vårt sätt att kommunicera samt ”höra” olika röster av nysvenskar från världens alla hörn.

Om du vill veta mer om vad som händer med individen i en gruppkultur. Hur man med enkla medel kan undvika kulturkrockar. Vilken betydelse din egen ryggsäck och kultur har i ett interkulturellt möte. Hur viktigt det är med rätt tolk i olika situationer. Och mycket mer. Ja då är den här boken något för dig.