Om IOLing

     3R kan även hjälpa Dig komma igång med det entreprenöriella lärandet i grundskolan.

     3R ger Dig möjlighet att få bättre resurser för att upprätthålla Din psykosocialahälsa.

     3R kan hjälpa Dig att hjälpa demenssjuka personer.

     3R erbjuder dig detta genom föreläsningar eller stöd och handledning.

Du har kommit rätt, Du har resurserna, 3R kan hjälpa dig att plocka fram dem!

I boken "Olikhetsens resurser"  kan Du läsa om hur du och din omgivning, med enkla medel kan undvika kulturkrockar. Vilka de största riskerna för missförstånd i ett mångkulturelltmöte är och hur man avhjälper dessa. Och mycket mer. Ytterligare information om boken hittar du under fliken Lärande och Böcker.

"Jag har solen i ansiktet, så jag ser inte vad du säger".... är en bok i praktisk kommunikation för din och min vardag.
Mitt syfte med den här boken är att ge Dig en inspirationskälla som kan göra mötet roligare, enklare och mer givande. Mer information om boken hittar du under fliken Lärande och Böcker.

Jag är leg. sjuksköterska med psykiatrisk inriktning och lång erfarenhet som omvårdnadslärare, föreläsare.

För mig är det viktigt att ta vara på individens egna Resurser, att Respektera kompetensen utifrån personens fysiska, psykiska, sociala och kulturella Revir