När kommer Våren ?

När kommer Våren? Boken som bygger på den mogna mannens dagboksanteckning och livet med sin livskamrat.

”När kommer Våren?” är en verklighetsskildring av Gulli och Erik Larssons långa liv tillsammans. Boken bygger på Eriks dagboksanteckningar vilka han började skriva när han var 73 år. Du får en resumé, av hur Gullis och Eriks vardagsliv gestaltat sig under uppväxten och de aktiva åren i deras i liv.

Därefter fortsätter berättelsen om deras liv genom Eriks tankar och funderingar i sina dagboksanteckningar. Bland annat hur det är att leva 24 timmar om dygnet med sin demenssjuka livskamrat. Mellan dessa dagboksantekningar finns bland annat mina kommentarer och reflektioner.

Jag har tagit till mig deras verklighet, genom samtal med Erik och Gulli, deras släkt, vänner och sist men inte minst genom Eriks dagböcker och dikterna i boken vilka skrivits av Erik själv genom åren.

Boken kom till för att ge ökad förståelse om känslor och upplevelser hos den mogna personen inte minst mannen, vilkens tankar och funderingar vi mycket sällan talar om. Att glädjeämnen kan se annorlunda ut för den mogna mannen, liksom att man inte är ensam om ångest och/eller depressiva tankar som kan infinna sig inför fortsatta dagar i livet, i mogen ålder.

Boken vänder sig till alla som har en relation till eller är nyfikna på den mogna mannen och hans funderingar eller hur det är att leva med en demenssjuk anhörig oavsett som privatperson eller genom yrkesverksamhet.

Målet med boken är att öka förståelsen för och hjälpa till att förbättrad livskaliteten för den mogna personen. Den är också en vidareutveckling av avsnittet ”Demens” i min tidigare bok: ”Jag har solen i ansiktet så jag ser inte vad du säger”.

”När kommer Våren?” kan Du nu beställa direkt av mig genom kontaktformuläret alt. mail till ingrid@ioling3r.se . till en kostnad av 150 kr inkl moms, plus frakt. Kan även köpas via Books on Demand, www.books-on-demand.com  eller via övriga nätbokhandlare t.ex. Bokus www.bokus.com Adlibris, www.adlibris.com,  m.fl. alt. i den "vanliga" bokhandeln.

Recensioner

Ingrid Oscarsson Ling, sjuksköterska och omvårdnadslärare har sammanställt en skildring av Gullis och Eriks gemensamma resa i form av boken ”När kommer våren?”.

Man får följa parets liv från uppväxt till deras tillvaro på äldre dar och större delen av boken baseras på dagboksanteckningar som Erik för då Gulli långsamt blir sjuk och sedan konstateras vara dement. Livet förändras för dem båda och han tar hand om henne dygnet runt som närmast anhörig.

Oscarsson Ling kommenterar och reflekterar här och där runt dessa anteckningar, och man får även ta del av en många dikter som Erik skriver genom åren. Han lever länge på hoppet, det kanske blir bättre med Gulli bara våren kommer? Eriks förhoppning, och även Oscarsson Lings, är att boken kan hjälpa andra som hamnar i en liknande situation, att bli anhörigvårdare så pass sent i livet då man själv börjar bli till åren kan vara väldigt krävande på mer än ett sätt.

Boken riktar sig främst till dig som arbetar inom sjukvård eller äldreomsorg men kan även vara ett stöd för dig som lever tillsammans, eller har en nära relation, med en äldre demenssjuk.

Malin Forsberg Anhörigas Riksförbund/ Tidningen ” Vi anhöriga”