Mental Friskvård/Psykosocialhälsa

3R erbjuder:

  • större kunskap och förståelse om hur vi fungerar som individer i grupp samt påverkas av gruppens och samhällets attityder 
  • förståelse hur människors erfarenheter, ryggsäck, kan användas i vardagslivet och yrkeslivet, utifrån sina ideal, normer, värderingar, resurser och få positiva effekter 
  • mer kunskap om egna och andras reaktioner och relationer 
  • en bättre uppfattning om hur problem och påfrestningar kan påverka dig eller gruppen i privatlivet och eller arbetslivet 
  • kunskap om hur sociala kontakter, samarbete, inflytande och personlig utveckling kan påverka din egen och andra individers arbetsförmåga och psykosociala hälsa 

 

Ett smakprov av detta hittar du i min bok "Jag har solen i ansiktet så jag ser inte vad du säger"..... och under ”fliken” Friskvård, Mentalfriskvård här intill.

Hör gärna av dig med dina frågor och funderingar, om ovanstående. Du når mig via kontakt IOLing 3R här nedanför alt. telefon; 070 61 61 375