Mångkulturella möten

Att se människan ur olika kulturella och sociala perspektiv, gör det lättare att få en förståelse av olika individers beteende och kulturella mönster. Det kan leda till ett bättre, roligare och ett rikare samspel i din dagliga tillvaro.

Mångkulturella möten, vad får den rubriken dig att tänka på?

Mångkulturella mötenKanske vilka de största riskerna är för missförstånd i dessa möten? Eller hur man kan få en grupp med blandade kulturer att samverka? Eller kanske rent av vilken betydelse din egen ryggsäck och kultur har i ett interkulturellt möte?

Dessa funderingar får Du enkla svar på i boken "Olikhetens resurser".  Vilken är skriven för att du ska få det ännu bättre och lättare i möten med personer från andra länder och kulturer.

Du behöver inte åka utomlands för att möta olika kulturer, vi har en mängd olika kulturella möten även här hemma. Då tänker jag inte enbart på de personer som av olika anledningar kommer hit till Sverige från andra länder. Vi har också olika kulturella grupper i Sverige, vilka tillhör den officiella svenska kulturen. I dessa grupper är personerna födda, uppväxta här i landet.

Vad som utvecklar kulturen är de normer och värderingar som vi har i vår närmsta omgivning när vi växer upp och utvecklas, framför allt psykiskt och socialt. Det som vi lärt oss som barn tar vi vidare med oss in i vuxenlivet, då blir det traditioner eller det som vi i dagligt tal kallar vanor. Så fortsätter vi utvecklingen av vårt kulturarv.

I kulturen utvecklas även våra roller. Roller vi har i olika sammanhang i samhället. På så sätt utvecklar vi ett socialt kulturarv, vi själva tycker är det mest självklara i världen. Javisst, så länge vi vet normerna, känner till värderingarna eller kan koden.

Vi kan till exempel ta ungdomskulturen. När man inte dagligen kommer i kontakt med den yngre generationen, kan det lätt uppstå missförstånd i kommunikationen. Detta till stor del på grund av att språkbruket, både ord och kroppsspråk kan skilja mellan den yngre- och den äldre generationen.

Mångkulturella mötenDå blir automatiskt min fråga; hur kan det då vara att komma hit till Sverige med ett helt annat språk, ord, med delvis andra ideal, normer och värderingar? När man kommer hit på grund av flykt från krig, förtryck, naturkatastrofer, eller som arbetskraft från andra länder i världen. Dessa personer har också normer, värderingar med sig i ”bagaget” och tycker och tror att detta är det rätta, riktiga och självklara. Det kan handla om manligt eller kvinnligt, synen på sjukdom och hälsa, äldre och anhöriga, familjehedern och så vidare. Läsa mer om detta i ”Olikhetens resurser”.

En liten tanke, att möta en annan kultur än den du själv har är inget att vara rädd för. Tacka och ta emot, av den nya erfarenheten du får istället. Och glöm inte att dela med dig, av vår svenska kultur både i stort och smått. Då kan vi få många och fler givande möten.

Om vi tittar på kartan över vårt avlånga land, hittar vi orter och samhällen i den norra delen, där bor norrlänningen, åker vi 100 mil söder ut hittar vi stockholmaren och far vi vidare ca 100 mil söderut hittar vi skåningen. Vi har väldigt mycket gemensamt. Svenska språket, helger och högtider, det officiella Sveriges lagstiftning, sjuk-och hälsovård och mycket, mycket mer. Man skulle kunna säga att vi i grunden även har samma normer, värderingar om vi kommer från Smygehuk i söder eller från Tärendö i norr.

Mångkulturella mötenVi hittar olika dialekter, olika klimatförhållande under våra fyra årstider, utanför våra köksfönster. Olika matkulturer, skåningen gillar spiddekaga och rökt eller luad ål och norrlänningen äter souvas och tunnbröd med förtjusning. Glesbygden i norr, där fjällen kan ligga inpå husknuten. Vidare till storstaden, tätbefolkad svårt att hitta parkeringsplats och trängsel på tunnelbanan.

Vidare söderut till det relativt ”platta” Skåne där pileträden står böjda av västanvinden och hackspetten har börjat hacka föda ur trädstammarna på våren. Detta innan den vita snön hunnit smälta bort på marken i Norrland.

Om vi försöker sätta oss in i dessa individers olika förhållande är det ganska lätt att förstå att man kan uppleva tillvaron på olika sätt. Detta gör också att man till viss del kan ha skiftande ideal, normer och värderingar. Dessa kulturella skillnader som vi har i Sverige finns även i övriga länder runt om i världen.

Vi har Nationella minoritetsgrupper i Sverige, vilka är Samer, Sverigefinnar, Tornedalingar, Romer och Judar. Dessa minoriteter har funnits sedan lång tid tillbaka i Sverige. Men sedan år 2000 finns det lagar som skall skydda dessa minoritetsgruppers kulturella särintressen här i landet. Det finns Subkulturer inom alla kulturer så även i vårt svenska samhälle. En subkultur är en grupp människor som har bestämda uppfattningar, beteende, ideal, värderingar, tankar och åsikter som skiljer sig från den större kultur som de är en del av.

Några exempel på Subkulturer som finns mitt ibland oss är :
- Musikorienterade: Punkare, Syntare m.fl.
- Sexuelltorienterade: Gayrörelse, Swingersklubbar, m.fl.
- Aktivitetsorienterande: Scouter, Hacker, m.fl.
- Religiösa: Laestadianer, Scientologer m.fl.

Ett lästips :

Mångkulturella möten"Jag har solen i ögonen, så jag ser inte vad du säger..."

Boken är skriven för att ge dig praktiska tips, råd och idéer för dina vardagliga kommunikations situationer, i privatlivet och på arbetsplatsen. Den innehåller även ett lite längre avsnitt om interkulturell kommunikation.

Du är välkommen att kontakta mig, om du har frågor och funderingar, eller är intresserad av stöd, handledning eller föreläsningar.

Ha en bra dag

Ingrid