Länkar

Bokutgivarsällskap ›› Hemsida
Books on demand ›› Hemsida

Hos books-on-demand kan du som skriver, ung som gammal, proffs eller amatör, förlag som egenutgivare själv ge ut sin egen bok för en rimlig summa. books-on-demand är även platsen för en bred utgivning av den smala litteraturen.

Demensförbundet ›› Hemsida

Demensförbundet är en anhörigorganisation som ger dig information om demens, hjälp med demensomsorg, demensboende och demensutbildning.

Fötattare ›› Hemsida
Klockargårdsfonden ›› Hemsida

Fondens syfte är att utveckla demensvården genom bland annat en betydelsefull konferensverksamhet, filmproduktion, stipendiumutdelning och att utse Årets vårdbiträde.

Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga ›› Hemsida

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. På vår hemsida får du information om anhörigstöd.

Netnebulis ›› Hemsida

Webbdesign, e-handel, multisite, sökoptimering och molntjänster.

Sabina Henriksson ›› Hemsida

Information om min verksamhet som artist, pedagog och författare

Skolverket ›› Hemsida

Skolverket: styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna.

Socialstyrelsen ›› Hemsida

Socialstyrelsen värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg. Vi verkar för en god vård och omsorg genom att styra med regler, kunskap ...

Sourze ›› Hemsida

Sourze är en unik nättidning som skrivs dygnet runt av läsarna själva.