Kris och krisbearbetning

Förståelse för kriser som vi genomgår i livet, det kan underlätta din vardag. Att känna till vad en traumatisk kris innebär, betydelsen av krisbearbetning, kan göra att du i din vardag har bättre handlingsberedskap när du själv eller någon nära dig hamnar i en krissituation.

Vad innebär kris för dig?
Kris och krisbearbetningVi använder ordet kris vid många olika tillfällen, då något inte blir det som vi förväntade oss. Vi säger ibland att det är kris, när det kommer fler gäster än vad som var tänkt, om du missade bussen, glömde din mammas eller pappas födelsedag. Dessa händelser kan av en eller annan anledning vara irriterande men det är inte kris.

Kris betyder att något har hänt som är av avgörande betydelse eller att det blir en vändpunkt för personen. En kris kan innebära stora förändringar för individens liv utifrån olika perspektiv.

Ett kristillstånd har man kommit in i, när tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte längre räcker till för att man skall klara av den aktuella situationen. Och då följden blir någon form av ändrad färdriktning i livet mellan vaggan till graven. Om detta blir något positivt eller negativt, utvecklande eller begränsande, får tiden utvisa.

Att komma in i en kris är inte något sjukligt tillstånd, tvärtom, det en frisk reaktion på något som har inträffat. Där personen ofta reagerar, till en början med en känsla av kaos tillsammans med ångest, själens smärta, som följd av det som inträffat.

Två olika former av kriser som individer kan drabbas av är Traumatiska kriser Livskriser/utvecklingskriser till exempel tonårskrisen, att flytta hemifrån, första barnets ankomst och så vidare.

Livskriserna är en del av livet, som vi alla på gott och på ont måste ta oss igenom för att vi skall ha möjlighet och glädje att leva vidare som friska individer och utvecklas.

De flesta oss drabbas någon gång i livet av någon Traumatisk kris, trauma = skada, sorg, sjukdom, skilsmässa, arbetslöshet, krig eller andra katastrofer.

Detta trauma kan drabba oss mer eller mindre fysiskt, psykiskt, socialt och andligt/kulturellt.

En traumatiskkrissituation, exempelvis arbetslöshet, kan drabbar olika personer på olika sätt, detta mycket på grund av var i livet som vi befinner oss. Vilken livserfarenhet har personen med sig i ryggsäcken, våra olika livssituationer och individens personlighet.

Den som har drabbats av en kris har ett arbete att ta sig igenom, men var personen kommer att befinna sig när krisen är bearbetad vet man inte i den akuta fasen av krisen, chockfasen.

Det handlar om att befria sig från den gamla "kartbilden", det som varit och anpassa sig till den nya, vilket man skulle kunna säga är en resa som avslutas med en ny "kartbild".

Kris och krisbearbetningUnder denna resa genomgår man fyra olika faser. Vilka man även kallar Johan Cullbergs kristeori; Chockfasen, Reaktionsfasen, Bearbetingsfasen och Nyorienteringsfasen.

"Resan” kan vara kortare eller längre, det viktiga är att man tar sig igenom hela resan och till slut kan acceptera den nya ”kartbilden”.

Som jag tidigare påpekade så är man inte sjuk när man genomlever en kris, man behöver sällan professionell hjälp. Men ett stor mått av medmänsklighet från sin omgivning och som dessutom bör har ett sunt förnuft, det är den bästa "medresenären".

Det finns många goda "medresenärer" i våra familjer, våra vänner, grannar, arbetskamrater. Deras livserfarenheter gör att det finns bra resurser att ta till för vardagslivets berg- och dalbana. Ofta har omgivningen bättre resurser än vad de själv tror och vet om.

Jag hör ofta personer säga ”jag vet inte vad jag skall göra”, eller ”jag kan ju inte vara till någon nytta”, alternativt ”hon gråter ju hela tiden”, när någon i omgivningen drabbats var en traumatisk kris.

Viktigast när någon hamnar i en krissituation, är att finnas till, att lyssna och att respektera den krisdrabbades reaktioner. Att någon är ledsen och gråter är inte farligt …… det är "bara" själen som blöder. Sitt kvar, du behöver inte säga eller göra något! Bara du är där och finns till!

Ett lästips:

Kris och krisbearbetning"Jag har solen i ögonen, så jag ser inte vad du säger....."

Boken som ger Dig praktiska tips, råd och idéer för dina vardagliga kommunikationssituationer, såväl i privatlivet som på arbetsplatsen. Men även hjälpa dig i situationer som jag just beskrivit. Ett av de längre avsnitten i boken tar upp kommunikationen i samband traumatisk krissituation.

Har du frågor funderingar, eller är i behov av stöd, handledning är du välkommen att kontakta 3R