Kris och krisbearbetning

3R erbjuder dig:

  • förståelse för hur olika utvecklingskriser påverkar individer på olika sätt, fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt 
  • kunskap om traumatiska kriser och dess inverkan på individen och dess omgivning 
  • att kunna bemöta personer i olika krissituationer och få förståelse för vikten av bearbetning av den traumatiska krisen 
  • kunskap om vad som kan hända när man inte bearbetar den aktuella krisen

 

Ett smakprov av detta hittar du i min bok "Jag har solen i ansiktet så jag ser inte vad du säger"..... Och under fliken Friskvård, Kris och krisbearbetning här intill.

Hör gärna av dig med din frågor och funderingar, om ovanstående. Du når mig genom kontakt IOLing3R här nedanför alt. telefon; 070 61 61 375