Kommunikation

Kommunikation är att vara medveten om vilka signaler vi skickar till omgivningen och att kunna Lyssna. Det påverkar hela vår tillvaro, positivt, negativt, i privatlivet och arbetslivet.

Det har blivit svårare och mer komplicerat att kommunicera i dagens samhälle. Delvis på grund av att vi blivit allt mer beroende av varandras kommunikation, i denna globala värld som vi har daglig kontakt med.

Kommunikation

Kommunikation..... Gemenskap, ett samspel mellan människor.

Kommunikation pågår alltid, det går inte att inte kommunicera. Både ord och tystnad, aktivitet och passivitet har ett kommunikativt innehåll. Aven det mest uttryckslösa ansikte, den mest orörliga kropp och den tystaste mun innehåller ett budskap.

Vår bakgrund varierar i större utsträckning idag, vi möter fler människor en vanlig dag än vad vi gjorde tidigare. Risken för missförstånd och störningar i samspelet mellan oss ökar. Till viss del orsakat av våra alltmer olika erfarenheter, ryggsäckar, och vår "bråttomvärld". Trots det är de flesta möten är både roliga, lärorika och spännande.

I kommunikationen är det andras reaktioner som gör att vi blir medvetna om oss själva. Kommunikation innebär bland annat information, påverkan, tanke, känsla, och bekräftelse av någon annan person. Vi visar vad vi upplever och vad vi reagerar på. Det är en process där personen som sänder ett budskap blir bekräftad av mottagarens reaktion och hur den personen påverkas av budskapet och situationen.

All kommunikation har ett sammanhang:
- det fysiska … plats, tid och yttre händelse
- det psykiska … känslor, tankar, erfarenheter, förväntningar, behov
- det sociala … identitet, relationer, status, makt, roller
- det kulturella … är normer, värderingar, världsbild, språk.

Har sändaren av budskapet och mottagaren samma bild av sammanhanget, samma referenser?

KommunikationTyvärr är det inte alltid så, vi kommunicerar genom olika typer av filter. De flesta möten blir bra, spännande eller vad vi tänkt oss. Medan andra möten inte blir så bra, nästan "katastrof". Färdigheter att kommunicera är något vi lär oss genom hela livet, i en mängd olika möten och situationer. Det är då vi kan träna oss att förbättra och påverka vår sätt att kommunicera. Ungefär som att lära sig spela på ett instrument. 

Vad man också kan upptäcka och lära sig mycket av är när man möter personer från olika kulturer. Hur jag uppfattas jag av en person från en främmande kultur. Läs mer om detta i boken "Olikhetens resurser".

Under ett normalt samtal använder vi ca 120 ord per minut, enbart verbalt. Vilket bara är ca 15 % av budskapet som vi förmedlar till vår omgivning. Där utöver kommer tonfallet, hur vi uttalar budskapet och vårt kroppsspråk som säger "mer än tusen ord".

Ibland misshandlas kommunikationsinstrumentet men oftast skapas sköna harmonier, gemenskap. Resultatet beror på färdigheter, kunskap, attityder, samarbete och vilja.

Vi måste finslipa hanteringen av kommunikationsinstrumentet, få vana, känna trygghet, för att komma under ytan och för att kunna uttrycka oss klart. Inte bara att höra att någon säger något. Utan lära oss att lyssna. Kommunikationen är alltid i gång, den kan vara medveten, omedveten, avsiktlig, oavsiktlig.

Lyssnandet kräver energi och uppmärksamhet, är alltså en aktiv process. Det är egentligen lyssnaren som är viktig för att kommunikationen skall fungera.

Avslutningsvis vill jag önska dig många lärorika och givande möten. Så att du slipper konfliktskapande situationer, stress, oro och ångest.

Ett lästips:

Kommunikation"Jag har solen i ögonen, så jag ser inte vad du säger...."

Den här boken ger just Dig praktiska tips, råd och idéer för dina vardagliga kommunikationssituationer, såväl i privatlivet som på arbetsplatsen.

Läs mer om denna boken, här bredvid, där finns även recensioner av boken.

Vill du ha kontakt för stöd, hanledning eller föreläsningar i och om kommunikation, är du välkommen att kontakt 3R.