Anhörigstöd vid Demenstillstånd

3R erbjuder dig:

  • ökad kunskap om de vanligaste demenssjukdomarna och andra symtom vilka kan yttra sig som minnesförlust och försämrad intellektuell kapacitet hos äldre personer
  • att bättre förstå ditt eget uttryckssätt och känslor i samband med att någon nära anhörig, vän eller arbetskamrat drabbas av demenssjukdom
  • ökad kunskap om det speciella bemötandet som behövs för personer med personlighetsförändringar eller andra beteendestörningar orsakade av demenssjukdom
  • att öka din kunskap som kan leda till att du som anhörig får bättre förutsättningar att delta i omsorgen och omvårdnaden av den demenssjuka personen

 

Ett smakprov av detta hittar du i min bok "Jag har solen i ansiktet så jag ser inte vad du säger"..... och under fliken Demens här intill.

Hör gärna av dig med dina frågor och funderingar, om ovanstående. Du når mig genom kontakt IOLing3R, här nedanför alt. telefon; 070 61 61 375