Utgivna böcker
"Jag har solen i ansiktet så jag ser inte vad du säger"
"Olikhetens resurser"
"När kommer Våren"?

Demens
Kunskap om demenssjukdomar och sjukdomar i hjärnan med glömska, ger Dig som anhörig en ökad livskvalitet

Kommukation
Kommunikation, gemenskap, samspel mellan människor, där våra reaktioner gör att vi blir medvetna om oss själva

Kris och krisbearbetning
Traumatiskkris skapar ofta kaos, ångest, själens smärta, då behövs krisbearbetning

Mental friskvård
Ge Dig själv, kvalitetstid, bli en resurs. Då är det ditt personliga revir som din sociala omgivning måste respektera

 Mångkulturella möten
När normer och värderingar i våra kulturella mönster möts kan detta utvecklas till interkulturell kommunikation

Kommunikation

Kommunikation

3R erbjuder dig mer kunskap om hur du positivt kan påverkar din kommunikation, hur du kan lyssna, utan att stressa och tips,tankar om betydelsen av status, makt och roller i kommunikationen med personer med demenssjukdom. ››

Mental friskvård

Mental friskvård

Du vet säkert vad friskvård är. Vi vet så väl att vi blir vad vi äter. Att vi måste ut och röra på oss. Den fysiska hälsan får både du och jag kunskap om dagligen, den är viktig. Ja, vi talar med vår omgivning om den. ››

Läs mer

Sourze - IO Ling    IOLING Facebook

Demens

Demens

Vill du öka din förståelse och kunskap om demenssjukdomar, det kan ge både den drabbade och dig som anhörig en ökad livskvalitet. Denna sjukdomsgrupp blir större och större beroende av att allt fler av oss blir äldre. ››

Mångkulturella möten

Mångkulturella möte

Att se människan ur olika kulturella och sociala perspektiv, gör det lättare att få en djupare förståelse av olika individers beteende och kulturella mönster. Det kan skapa en större förståelse. ››

Böcker

När kommer Våren ?
När kommer Våren? Boken som bygger på den mogna mannens dagboksanteckning och livet med sin livskamrat. ››
Olikhetens resurser Olikhetens resurser
Olikhetens resurser, är en ny lätt läst bok, för att ge Dig mer och fler givande, kreativa, roligare, mångkulturella möten. ››
 Jag har solen i ansiktet så jag ser inte vad du säger Jag har solen i ansiktet så jag ser inte vad du säger
Få mer kunskap om kommunikation, få mindre stressade möten vilka dessutom kan bli mycket roligare. ››

Senaste nyheter

Tidningen,"Vi anhöriga", nr1 2015 har recenserat min senaste bok. ››
Här hittar Du samtliga artiklar ››